Skaning laserowySkaning laserowy jest stosunkowo młodą metodą pozyskiwania dużej ilości danych przy pomocy światła lasera. Możemy go podzielić na:

  • naziemny skaning laserowy (z ang. TLS – Terrestrial Laser Scanning)
  • lotniczy skaning laserowy (z ang. ALS – Airborne Laser Scanning)
  • mobilny skaning laserowy (z ang. MLS – MobileAirborne Laser Scanning)

Naziemny skaning laserowy w skrócie reprezentowany jest przez naziemne skanery 3d, które za pomocą lasera są w stanie pozyskać miliony punktów 3d poprzez rejestracji ich współrzędnych XYZ oraz parametry intensywności odbicia. Tak pozyskane dane mogą zostać zaimportowane do aplikacji typu CAD lub 3d i być dowolnie przetwarzane jako chmura punktów.

We wcześniejszych wpisach można przeczytać więcej: naziemne skanery Leica oraz chmura punktów.

Lotniczy skaning laserowy (LIDAR) w skrócie jest metodą pozyskiwania danych 3d dla bardzo dużych powierzchniowo obszarów. W dużym uproszczenia ta metoda wymaga samolotu oraz urządzenia o nazwie lotniczy skaner laserowy. Postaramy wkrótce rozwinąć temat LIDARa.

Mobilny skaning laserowy (MLS) w skrócie jest metodą pozyskiwania informacji 3d przy pomocy skanera zintegrowanego na poruszających się platformach takich jak łodzie, pociągi oraz samochody. Ta metoda również nazywana jest jako kinematyczny skaning laserowy. Więcej informacji o mobilnym skanowanie laserowy można znaleźć na przykład na stronie TPI > www.tpi.com.pl/uploads/pdf/produkty/skaner/ip-s2.pdf